5C 5SP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 8:00          
1 8:00- 8:45 technika SU 24A wf-zaj.sport JF 34b j.angielski WW 24A wych.rodz.-1/1 Fl 24A wf-z.kl.lek. JF 34b
2 8:55- 9:40 muzyka BW 24A j.polski AM 24A j.polski AM 24A wf-z.kl.lek. JF 34b wf-z.kl.lek. JF 34b
3 9:50-10:35 matematyka KK 24A j.polski AM 24A matematyka KK 24A religia JK 24A historia MC 24A
4 10:45-11:30 biologia MG 28 matematyka KK 24A informatyka PP 17 historia MC 24A matematyka KK 24A
5 11:50-12:35 plastyka AC 24A j.angielski WW 24A godz.wych KK 24A geografia CM 24A j.angielski WW 24A
6 12:50-13:35 j.polski AM 24A religia JK 24A   j.polski AM 24A  
7 13:40-14:25 zdwp-1/1 #jp5 15     zaj.rozw.z.u-1/1 PB 24A  
Obowiązuje od: 13 lutego 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 10.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum